طرح «طبیعت پاک» اسبوکلا با توزیع بیش از هزار عدد نایلون زباله میان مهمانان طبیعت در روز طبیعت (13 بدر) برای نخستین بار در منطقه ی زیبای اسبوکلا انجام شد.

این طرح با مشارکت شورای اسلامی ، دهیاری و گروه همیاران طبیعت اسبوکلا و به منظور ایجاد فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی و جنگل ، در دو نقطه ، یکی ورودی جنگل اسبوکلا و دیگری در محوطه ی پناهگاه حیاط وحش سمسکنده ، انجام شد . هرساله چند هزار مسافر در روز طبیعت به جنگل اسبوکلا و جاده ورودی آن سفر می کنند.

ورودی جاده اسبوکلا

مسافران جاده اسبوکلا ، بعد از پناهگاه حیاط وحش

مسافران جاده اسبوکلا ، بعد از پناهگاه حیاط وحش

همیاران طبیعت اسبوکلا در حال توزیع نایلون مخصوص جمع آوری زباله در میان مسافران ؛ ورودی جنگل اسبوکلا ، 13 فروردین 1392

همیاران طبیعت اسبوکلا در حال توزیع نایلون مخصوص جمع آوری زباله در میان مسافران ؛ ورودی جنگل اسبوکلا ، 13 فروردین 1392