زباله ها از کجا می آیند ؟ شاید بگوییم از خانه ها ، ادارات ، مدارس و ... ولی منابع تولید بیشتر موادغیر آلی که از انسان های باقی می مانند از صنایع نشات می گیرند.

صنایعی که بر مبنای مادیات و سود حداکثری و استفاده از منابع شیمیایی چشم دارد. پسماند به مواد آلی، مواد پلاستیکی و پلیمری، مواد شیشه ای، کاغذ و مقوا ، فلزات، مواد بیمارستانی و ویژه تقسیم می شوند. شاید نیاز انسان به استفاده از وسایل و ابزار، تولید خیلی از صنایع مصرفی را توجیه کند. به هر حال مقدار قابل توجهی از این مواد عمر کوتاهی از نظر مصرف دارند به خصوص موادی که تحت عنوان یک بار مصرف تولید می شوند. به نظر می رسد این مواد برای استفاده ی بیشتر از زمان طراحی و تولید می شوند ولی در واقع اینچنین نیست. این بیشتر ناشی از تنبلی و رفاه زدگی انسان عصر صنعت است. موادی که فقط تولید می شوند و هیچ راهی برای برگرداندن آن ها به طبیعت وجود ندارد !

پس بیاییم اجناس یکبار مصرف را برای همیشه کنار بگذاریم.