امروز روز درختکاری است در این روز دل زمین شاد است و آسمان به راحتی نفس می کشد. پرنده ها سرود بهاری سر می دهند وخورشید با دلگرمی برزمین می تابد.

مردم با زمین مهربان می شوند و با دست خود نهالی را در دل خاک می کارند و با این کار زمستان را فراری می دهند. یکی از زیباترین و پرثمرترین نعمت های پروردگار بزرگ، درخت است که بخش زیادی از احتیاجات انسان ودیگرموجودات زنده راتامین می کند. هر درختی که درگوشه ای روییده و شاخ و برگی دارد، برای همه مردم است و ثروت ملی به حساب میآید. بنابراین مواظبت از درختان و جلوگیری از نابودی آنها جزء وظایف هر فردی است.

درخت ودرختکاری درادیان وفرهنگهای مختلف جهان جایگاه خاصی دارد ودین مقدس اسلام نیزکاشت درخت را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است و بعضی از بزرگان دین به این امر اشتغال داشته اند. چنانکه حضرت علی (ع) در مدینه، باغ های خرمای فراوانی به وجود آورد و بیشتر آنها را در راه خدا وقف کرد.
درخت، طلای سبز
زمینِ سبز، دوست داشتنی و خیال انگیز است. چشم را نوازش می دهد و زبان را به تسبیح وا می دارد این قامت بلند و باشکوه، طلای سبزی است که زیستن، شکوفایی، حرکت و پویایی را به ما می فهماند. خداوند این موجود سبزو بابرکت را مایه حکمت و قدرت خویش قرار داده است. در قرآن کریم بیش از بیست آیه به سر و راز رویش گیاهان اشاره می کند. حضرت علی (ع) درباره ارزش درخت و اندیشه در آفرینش هستی درنهج البلاغه می فرماید: «همه موجودات سنگین و سبک، بزرگ و کوچک، و نیرومند و ضعیف، در اصول حیات و هستی یکسان اند و آفرینش آسمان و هوا و بادها و آب یکی است. پس در آفتاب و ماه و درخت و گیاه و آب و سنگ و اختلاف شب و روز و جوشش دریاها اندیشه کن... که نشانه های روشن پروردگارند».
پیوند درختکاری با معنویت
پیغمبر اکرم (ص) به کسی که درخت می نشاند، فرمود: «می خواهی تو را به نشاندن درختی راهنمایی کنم که استوارتر، رشدش بیشتر، میوه اش خوش تر و بادوام تر از این درخت باشد؟» عرض کرد: بلی یا رسول اللّه . حضرت فرمود: «هر بار که صبح یا شب تسبیحات اربعه بگویی، برای هر تسبیح، ده درخت از انواع میوه ها در بهشت برای تو کاشته می شود». آن مرد عرض کرد: یا رسول اللّه ، من شما را شاهد می گیرم که این محل را وقف فقیران کردم.
سخنان بزرگان دین در باره درختکاری :
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «اگر شخصی درختی بکارد یا مزرعه ای را به زیر کشت ببرد و انسان ها، حیوانات یا پرندگان از آن بخورند، این کار صدقه ای از طرف آن شخص شمرده می شود». آنحضرت همچنین فرموده اند: هر کس درختى بکارد و در نگهدارى آن بکوشد تا میوه دهد، در برابر هرچه از آن میوه به دست آید، پاداشى نزد خدا خواهد داشت.  حضرت علی (ع) نقل می فرماید: «هنگامی که رسول اکرم(ص) گروهی را به جهاد می‌فرستاد، به آنان چنین رهنمود می‌داد: با نام خدا حرکت کنید ... مبادا به کشتن زنان، پیران و کودکان مبادرت نمایید ... و از قطع درختان بپرهیزید؛ مگر درختی که مانع جنگ یا مانع بین شما و مشرکین باشد.» امام صادق(ع) فرمودند:شش چیز است که مومن پس از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند صالح، مصحفی که از او بماند، چاه آبی که حفر کرده باشد، آبی که جاری کند، سنت نیکی که بنهاد و در ختی که بکارد.  از امام کاظم علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود: سه چیز، چشم را جلا می‌بخشد [و بر روشنایی آن می‌افزاید]: نگریستن به گیاهان خرم و سرسبز، نگاه به آب جاری و نظاره کردن صورت زیبا.»
نامگذاری روز درختکاری در ایران: 
همانطورکه گفته شد،احیای زمین و کاشت درختان،همواره در فرهنگ اسلامی جایگاه خاصی داشته و مورد توجه بوده است. به همین مناسبت در جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور توجه دادن مردم به امر مهم درختکاری و حفظ منابع محیط زیست و زیست محیطی، 15 اسفند روز درختکاری واز پانزدهم الی بیست و یکم اسفندهر سال به نام هفته منابع طبیعی نام گذاری شده است. در این روز، نهال انواع درختان، متناسب با شرایط آب وهوایی ایران میان مردم پخش می گردد و چگونگی کاشت درخت به علاقه مندان آموزش داده می شود. امیداست که با ترویج این سنت خوب ، شاهد محیطی با طراوت در سراسر میهن عزیزمان باشیم.

غرس نهال در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، با دستان مبارک حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی