محضر همه ی اهالی عزیز روستای اسبوکلا هفته ی منابع طبیعی و روز درختکاری را تبریک عرض می کنیم. شاید تصور بر این باشد که ما در شمال کشور و در یکی از سر سبزترین نقاط دنیا زندگی می کنیم ، پس چرا باید درخت بکاریم ؟

علاوه بر این کار درخت کاری در دین ما توصیه شده ، توجه به این نکته که چندین سال طول می کشد ، تا در صورت مطلوب بودن شرایط ، یک درخت رشد کند و بزرگ و تنومند شود ، و این که ما در سال چقدر درخت قطع می کنیم یا دیگران زحمتش را می کشند ! و باز این که تاثیرات آلودگی نقاط دیگر بر ما و جنگل ما آسیب می زند لذا برای حفظ و حراست از این گنجینه ی خدادای بکاریم تا بماند و جایگزین درختانی شود که روزی ما یا پدران ما قطع کرده اند . پس فردا جمعه 16 اسفند 1392 را با ما باشید.

برنامه های درخت کاری تشکل همیاران طبیعت تبرستان با همکاری دهیاری اسبوکلا ، فردا ساعت 9 صبح ، دهیاری روستای اسبوکلا