یک جفت بلبل روی یکی از درختای پرتغال خونه ی یکی از دوستانم لانه کرده و 6 تا جوجه کرده. دوستم پس از مشاهده ی لانه از آن ها مراقبت کرد تا این که 6 جوجه ی این بلبل ها پر در آورده اند.