چهارمین برنامه ی پاکسازی مشارکتی جنگل مازندران امروز در جاده ی جنگلی زرین آباد و جاده ی اسبوکلا  ساری اجرا شد.

این برنامه با شرکت اعضای تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا ، جامعه ی محلی روستای اسبوکلا ، دهیاری اسبوکلا ، دهیاری زرین آباد علیا ، محیط زیست ساری ، شهرداری ساری و تعدادی از اعضای انجمن آسان و مهرورزان زمین پاک ساری از ساعت 9:30 آغاز شد و تا ساعت 12:30 ادامه داشت . در پایان دوستداران محیط زیست برای بازدید از سایت پرورش مرال و آهوی زرد به سمت پناهگاه حیات وحش سمسکنده حرکت کردند.

این برنامه با هدف فرهنگ سازی میان جوامع محلی و شهری که از دامان طبیعت استفاده می کنند انجام شد. این برنامه حرکتی بود منسجم و هماهنگ با 14 استان کشور ، برای حفاظت از زیست بوم هیرکانی و نجات جنگل از زباله هایی که از سر بی توجهی در طبیعت رها می شود . این حرکت را هر چه که بنامیم شایسته ی تقدیر است . دستان و قدم های پراز مهر همه ی دوستانی که در این برنامه شرکت کردند صمیمانه می فشاریم و حضورشان را در این برنامه به فال نیک می گیرم.