مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران به همراه هیات همراه، از پروژه ی تولید خانگی ورمی کمپوست روستای اسبوکلای ساری بازدید کردند.

آقای مهردادی ضمن تشکر از اعضای همیاران طبیعت اسبوکلا به منظور ایجاد چنین زمینه ای، گسترش این طرح را برای محیط زیست و کشاورزی بسیار حائز اهمیت برشمرد.
دبیر تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا در این بازدید گزارشی کامل از فعالیت همیاران و طرح مدیریت پسماند به ایشان ارائه دادند.
همچنین در این بازدید خانم شعبانی، به عنوان بانوی پیشرو در این زمینه که توانسته مقدار قابل توجهی کود ورمی کمپوست خانگی تولید کند، درباره ی چگونگی انجام این کار توضیحاتی دادند.
گفتنی است طرح تفکیک زباله از مبدا و تبدیل زباله فساد پذیر به ورمی کمپوست در خانه توسط تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا، از ابتدای سال 1393 آغاز شد.