مطمئنا همه ی ما تاکنون به این دریافت رسیده ایم که تکنولوژی نه به تنهایی ، بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح آن به همراه زیاده خواهی انسان معاصر ، مسیر توسعه ی کشاورزی و در کل استفاده از منابع طبیعی را به بیراهه برده است.

راهی که امروز باید انرژی و سرمایه ی هنگفتی صرف تغییر مسیر آن شود. در سال های اخیر بخشی از تلاش ما معطوف مطالعه و تمرکز روی روش های بهتر برای ایجاد تغییر در نوع زندگی به خصوص تعامل ما با محیط زیست و ایجاد زمینه برای کشاورزی سالم بوده است.  بنده و دوستانم در تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا اعتقادمان به کار علمی و عملی همراه هم است، ولو اندک باشد. لذا در این نوشته قصد دارم به عنوان نمونه و الگو اولین محصولات درختی ارگانیک خانگی را برای شما معرفی کنم. مطمئنا مزه ای که بنده از خوردن این محصولات چشیده ام به ذائقه ی شما منتقل نخواهد شد ولی امسال با گسترش این کار احتمال این مسئله می رود که شما را در باغم به استفاده از محصول ارگانیک مهمان کنم!

محصول سیب (1) : درخت سیب استخوانی سرخ در منزل ما ، 4 سال است که نهالش را کاشته ایم و یکبار هرس شده ، سال اول اندازه یک سبد میوه ی درشت (واقعا درشت!!) و خوش طعم داشتیم ، سال دوم به دلیل باران شدید در زمان گلدهی محصول بسیار کمی داشتیم ولی در سال سوم و امسال محصول خیره کننده بود ، هم از نظر اندازه ، هم از نظر مقدار و هم از نظر طعم. امسال قدری ریزتر شد ولی میزان محصول خیلی زیاد بود . چون در دفعات مختلف از روی درخت برداشت می شد امکان اندازه ی گیری دقیق مقدار وجود نداشت!

بهار 93 - اسبوکلا ساری

تابستان 93 - اسبوکلا ساری

شهریور 93 - اسبوکلا ساری

محصول انگور (2) : تصویر زیر مربوط به درخت انگوری است که دقیقا از نوعش اطلاعی ندار. اما میدانم بومی منطقه نیست. این درخت سال اول چند خوشه محصول داشت . خوشه های بسیار زیبا و سنگین با دانه های درشت. سال دوم به اندازه یک سبد ، که همه محصول نوش جان بوقلمون های بازگوش ما شد! سال سوم (امسال) هم که امسال باشه در حد دوسه سبد برداشت داشتیم. از محصول رسیده شد تصویری ندارم متاسفانه. امسال آفت داشت که بخشی از محصول را از بین برد. به دنبال چاره ام!

تابستان 93 -  اسبوکلا ساری

محصول کیوی (3) : از بیش از 15 سال پیش تاکنون 6 نهال کیوی در خانه داشتیم، از سه نژاد مختلف. چندتا به دلیل سوء مدیریت و بی توجهی از بین رفت ولی دوتا درخت ماده هنوز هست که یکی از نژاد هایوارد است . هر سال آنها راهرس می کنیم و فقط از کود حیوانی تغذیه می شوند. البته روشی صحیحی برای کیوی نیست. ما جز یک بار بیماری شپشک بیماری دیگری ندیدیم . تعداد زیادی از شاخه ها خشک می شوند و یا در اثر هرس سالانه از درخت جدا می شوند. محصولش به نسبت کم شده که به خاطر تغذیه و شرایط نگهداری از درخت است. اما راضی هستم. ان شاء الله امسال با مدیریت بهتر به نتایج مطلوب تری برسم.

گل کیوی - بهار 93 - اسبوکلا ساری

تصویر محصول کیوی امسال / پاییز 1393

هدف از انتشار این چند تصویر و توضیح کوتاه این بود که به سادگی می شود محصول ارگانیک در حد مصرف خانواده تولید کرد. مطمئنا مبارزه با آفات و اصلاح خاک و تغذیه گیاهان در سطح وسیع مدیریت دقیقی لازم دارد ولی با افزایش آگاهی، مطالعه و تحصیل آموزش های لازم می شود محصولاتی سالم و ارگانیک (بدون سم و کود شیمیایی) حداقل برای اعضای خانواده تولید کرد. به همین منظور امسال یک باغ تقریبا 1500 متری را برای این منظور در نظر گرفتم که در آینده ی نزدیک شما را از روند کار مطلع خواهم کرد.