با توجه به وضعیت جنگلهای کشور عزیزمان ایران (اقدامات مخرب انسانی، صنعتی، چرای دام، سرشاخه زنی، شخم زیراشکوب، ریزگردها، خشکسالی، تغییر اقلیم، تهیه ذغال و شیوع بیماری ها و آفات گوناگون)، خشکیدگی وسیع و از دست رفتن رویشگاه های ارزشمند جنگلی را بیش از پیش امکان پذیر  نموده ایم.

لذا طرح جنگل یاری مشارکتی (جنگلانه) به صورت هماهنگ کشوری (ملی) در روز جمعه 5 دی ماه 93 همراه با فعالان محیط زیست (NGO)، سازمانها، ادارات و کلیه علاقه مندان طبیعت سرزمینمان، اقدام به تازه داشتن این جنگلها خواهیم نمود .

این برنامه با هدف معرفی ارزش و جایگاه رویش های جنگلی، فرهنگ سازی، تازه داشتن و پیرایش پوششهای گیاهی، نگهداری از زیستگاه حیات وحش، حرکت به سمت توسعه پایدار گردشگری طبیعت محور، از سوی خانه ی بوم گردان پارس طراحی شده است.

تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا نیز دست در دست دیگر عزیزانمان نهاده و با مشارکت در این طرح ملی قدمی بر خواهد داشت در جهت کاستن غم از دست رفتن جنگل های هیرکانی .

دانلود پوستر برنامه