برنامه احیای مشارکتی جنگل (جنگلانه) که با هماهنگی از سوی خانه ی بوم گردان پارس در 12 استان برگزار می شود،  با هدف مشارکت دادن نهادهای دولتی و غیردولتی، سمن ها و دوستداران محیط زیست و طبیعت در احیا داوطلبانه و البته علمی جنگل های کشور، این گنجینه های ارزشمند و این نعمت خداوندی ترتیب داده شده است.

همیاران طبیعت اسبوکلا نیز در راستای برنامه های خود در زمینه حفظ و احیاء جنگل های هیرکانی و مناطق جنگی آسیب دیده ، با این برنامه و دیگر دوستان همراه شده تا گام مفیدی باشد در جهت فرهنگ سازی و حفظ و احیاء جنگل های کشور. لذا پس از مطالعه ی منطقه از نظر پوشش درختان جنگلی و در نظر گرفتن اکوسیستم ، اقدام به اجرای برنامه نموده است. این برنامه در دو بخش اجرا شد ؛ بخش نخست به ارائه ی اطلاعاتی راجع به اکوسیستم های جنگلی و اهمیت آن و نیز معرفی اکوسیستم منطقه ی در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه و قرائت پیام خانم دکتر ابتکار که به مناسبت برنامه ی جنگلانه در نظر گرفته شد ، اختصاص یافت. بخش دوم یا بخش اجرایی کار به کاشت تعدادی بذر گونه بومی بلوط و گردوی جنگلی در قسمتی از جنگل تخریب شده به مساحت بیش از 2 هکتار گذشت. در این برنامه از روش کپه کاری استفاده شد. در این برنامه پس از کاشت، از تعداد چاله ها و بذر ها آمارگیری شد تا به خواست خدا در صورت به ثمر نشستن بذر ها و تبدیل آنها به نهال، نتیجه ی آن برای برنامه های بعدی هم مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان از تمامی تلاش گران محیط زیست ایران، همچنین خانه ی بوم گردان پارس و دیگر گروه ها و یاریگران شرکت کننده در برنامه ی جنگلانه در سایر استان های کشور، به ویژه دوستانی که با ما همراه شدند تشکر و قدردانی می کنیم.

جا دارد به صورت ویژه تر از آقایان مهدی زاده و بابایی که با توجه به دوری مسیر، از شهر قائم شهر در برنامه جنگلانه با ما همراه شدند تشکر کنم.