آقای محمد ثابت (مسول خانه فرهنگ بوم گردان پارس) و محمد درویش (مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ) مهمان برنامه طلوع روز 23 دی 93 بودند.

آقای ثابت گزارشی از عملکرد برنامه ی جنگلانه ارائه کردند و در بخشی از این گزارش به فعالیت همیاران طبیعت اِسبوکُلا اشاره شد. می توانید ویدیوی کامل این برنامه را از اینجا و بخش مربوط به فعالیت همیاران طبیعت را اینجا ببینید.