قسمت مهمی از مدیریت پسماند آلی در منزل سر سفره و یا آشپزخانه صورت می گیرد. تمام تلاش خود را برای ایجاد زندگی سالم و بدون اسراف به کار بگیریم.

خود را مقید کنیم به نظم و انضباط. برای صرفه جویی در وقت و آب و همچنین تسهیل در کار شستشوی ظروف ، پس از میل غذا ، ته مانده  ی غذا را تا حد امکان در ظرفی جداگانه بریزیم . این طوری در هر لحظه سفره یا آشپزخانه تا تمیز و زیبا به نظر می رسد ، حتی داخل سطل زباله تان ! . پسماندهای تری که هنگام آشپزی باقی می ماند را در ظرفی جداگانه بریزیم. این ها برای تبدیل به کمپوست یا ورمی کمپوست به دردمان می خورند.

مواد آلی گیاهی مانند پوست خیار ، پوست سیب زمینی ، پوست سیب و ... را در ظرف مخصوص پسماندهای تر که حالت آبکش داشته باشد ، قرار داده و برای چند روز در گوشه ای بگذارید تا آب آن کاهش یابد.

نکته 1 :  موادی مانند پوست تخم مرغ ، پوست میوه جات ، باقیمانده ی سبزی جات و برگ گیاهان ، تفاله ی چای می توانند به ورمی کمپوست تبدیل شوند.

نکته 2 : برای تبدیل این مواد به بیوکمپوست نیاز به جداسازی خاصی نیست ولی اگر بخواهیم این مواد را به ورمی کمپوست (خاک حاصل از فعالیت نوعی کرم خاکی) تبدیل کنیم باید موادی مانند سیر ، پیاز ، پوست پرتقال و ... را از آن جدا کنیم .

ادامه دارد ...

اگر راجع به ماده ی آلی خاصی سوالی دارید بفرمایید...