افزایش کیفیت خاک از روش‌های مختلف مخصوصاً افزایش میزان مواد آلی ، مصرف ورمی کمپوست و کودهای زیستی ، منع سوزاندن بقایای گیاهی ، اعطای اصولی و علمی یارانه به نهاده کود از جمله مواردی است

که می‌تواند کیفیت محصولات کشاورزی را بهبود ببخشد و به تبع آن سطح سلامت جامعه را بالا ببرد. یارانه کودهای شیمیایی باید به آزمون خاک ، رعایت اصول صحیح تناوب زراعی ، کودهای مؤثرتر در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی نظیر کودهای زیستی ، آلی ، گوگردی و ریزمغذی داده شود.‏

سالانه در کشور ما حدود 3 میلیون تن کود مصرف می شود. براساس اطلاعات موجود ، از این میزان حدود 86 درصد به اوره و سوپرفسفات تریپل (حداقل محتوی بیش از 30 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم) اختصاص داشته است. این موضوع عملاً زنگ خطری برای ناپایداری تولید در عرصه کشاورزی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.‏

نتایج تحقیقات نشان داده است با مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیاده‌ روی در مصرف کودهای ازته و مصرف کودهای فسفاته علاوه بر افزایش تجمع نیترات و کادمیم از غلظت ویتامین ‏C‏ تا حد 26 درصد کاسته می‌شود. از طرفی نسبت مولی اسید فیتیک به روی در دانه ی گندم با کوددهی سنتی (اوره و فسفات) بیش از 50 است ، لیکن با رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی ، علاوه بر افزایش ویتامین ‏C‏ تا حد 20 درصد ، می‌توان افزایش 25 درصدی عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی را انتظارداشت ؛ همچنین با مصرف بهینه کود نسبت مولی اسیدفیتیک به روی تا حد استاندارد قابل قبول (کمتر از 25) کاهش می‌یابد و با این روش می‌توان نان سبوس‌دار غنی شده به جامعه ارائه کرد.

متأسفانه به دلایل متعددی از جمله سوزاندن بقایای گیاهی ، عدم رعایت تناوب زراعی ، عدم مصرف کودهای آلی و زیستی و مصرف نامتعادل کودها ، درصد مواد آلی در خاک‌های زراعی کشور به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

منبع : شرکت تولیدی بهار سازان [www.baharsazan.com]