استفاده بی رویه از انواع سم و کود شیمیایی در کشاورزی و همچنین عدم مدیریت صحیح بر پسماندها و منابع آلودگی زا موجب افزایش میزان ابتلا به بیماری های خطرناک به خصوص سرطان ، در استان مازندران شده است.

همچنین افزایش قیمت کود و سم و نارضایتی کشاورزان و نیز تولید محصولات بدون طعم و بوی مطلوب با باقیمانده ی مواد خطرناک موجب شد تا لزوم تغییر در ساختار فرهنگ تولید و مصرف و استفاده از مواد طبیعی و سالم به شدت احساس شود. از طرفی دیگر مصرف گرایی شدید و عدم توجه به تولید و مدیریت پسماند در همه ی سطوح عمومی و مدیریتی باعث شده است تا شاهد انباشته شدن پسماندهای مختلف در طبیعت و مناطق بکر جنگلی و آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط شیرابه های آن باشیم. لذا در راستای احساس وظیفه ای که در تشکل همیاران طبیعت تبرستان برای رفع بخشی از این مشکل و میل به سمت کشاورزی ارگانیک و تولید و مصرف مواد سالم و طبیعی وجود داشت ، پس از کسب تجربه و بررسی فرهنگ بومی حاکم بر روستای اسبوکلای ساری ، این روستا به عنوان نقطه آغاز این پروژه انتخاب و پس پیشرفت کار روز به روز بر تعداد متقاضیان شرکت در این طرح بیشتر می شود و این حاصل تلاش ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی توسط اعضای فعال تشکل و آغازگران این طرح بوده است . در حال حاضر در نقاط دیگر ساری و حتی شهری استان متقاضی برای گسترش این طرح وجود دارد . ان شاء الله این طرح که ما معتقدیم می تواند به صورت عملی بخش اعظمی از مشکل ما را ، هم در بخش مدیریت پسماند و هم در بخش تغییر رویکرد اجتماعی به سمت تولید و مصرف ارگانیک حل کند.

در جلسه ی نخست این کارگاه که تعدادی از اهالی علاقمند حضور داشتند درباره ی مشکلات حاصل از کود و سموم کشاورزی و همچنین پسماندها توضیح داده شد. در بخش دیگر درباره ی راه حل این مشکل و تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت تولید و مصرف مواد طبیعی و ارگانیک نکاتی بیان شد. در پایان هم درباره ی ورمی کمپوست ، کرم زباله خوار (ایزنیا فوتیدا) ، ایجاد جایگاه پرورش خانگی کرم خاکی و آغاز کشاورزی ارگانیک مطالبی ارائه گردید.