به اطلاع همراهان و دوستداران محیط زیست و طبیعت می رساند، به امید خدا سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت تبرستان از تاریخ  2-5 اسفند 93 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، به منظور ارائه ی دستاوردها و طرح های خود حضور خواهد یافت .

یکی از مهمترین رویدادهای زیست محیطی کشور در نیمه دوم سال جاری است و در آن شرکت های داخلی و خارجی جدیدترین و آخرین پیشرفت ها ، دستاوردها و تکنولوژی های خود در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط در بخش های تولیدی و خدماتی را ارایه می کنند. هدف از برگزاری این نمایشگاه ، بستر سازی مناسب برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست ، معرفی توانمندی‌ های محیط زیستی در بخش خدمات فنی و مهندسی ، آشنایی با مدیریت‌ های زیست محیطی ، سازمان‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و اطلاع رسانی زیست محیطی است.

مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر ، مدیریت و بازیافت زباله و پسماند ، مدیریت شهری ، نظارت و اجرای پروژه های زیست محیطی ، پروژه های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست ، کنترل ، اندازه گیری و فنآوری آزمایشگاهی ، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت ، خودرو سبز و استانداردسازی خودروها ، حفظ منابع طبیعی ، ساختمان سازی سبز و مدیریت آب و فاضلاب و ... از مهمترین زمینه‌های حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می باشد.

سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت تبرستان نیز به همراه چند سمن دیگر از شبکه ی سمن های محیط زیستی مازندران در این نمایشگاه شرکت و دستاوردهای عملی خود را ارائه خواهد کرد.

از ساعت 9 صبح تا 16 عصر پذیرای حضور گرمتان هستیم.