سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا امسال ،اقدام به درختکاری در چند نقطه از حاشیه بافت روستای اسبوکلا خواهد کرد.

این برنامه که با حضور اعضای همیاران، اهالی و دانش آموزان انجام خواهد شد، قدمی در جهت فرهنگ سازی و حفظ و احیای زیست توده ی جنگل های هیرکانی است.

امید است بتوانیم با گسترش این طرح و انجام مستمر آن در سال های آتی، بخشی از پوشش درختی جنگل های هیرکانی و نیز بافت های از بین رفته ی فضاهای روستایی را احیا و بر میزان فضای سبز شهری و روستایی بیافزاییم.

لازم به ذکر است برنامه ی درختکاری امسال همیاران طبیعت اسبوکلا در سه روز انجام خواهد شد . روز نخست ، جمعه 15 اسفند ، در حاشیه بافت روستای اسبوکلا انجام خواهد شد و برنامه ی روز دوم ، شنبه 16 اسفند ، با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید وردیان اسبوکلا و برنامه روز سوم، در روز یکشنبه 17 اسفند ، ساعت 10 صبح ، با حضور دانش آموزش مجتمع آموزشی امام جواد اسبوکلا در محوطه ی 5 هزار متری مدرسه راهنمایی اسبوکلا و حاشیه ی جاده ی ورودی اسبوکلا انجام خواهد شد.

دوستانی که قصد دارند به ما بپیوندند یا از این طرح حمایت کنند با شماره 09364500211 تماس بگیرند.

بیل یا بیچه و تجهیزات کاشت نهال به همراه داشته باشید.

برای درختکاری در فضای مدرسه نیاز به نهال نارنج و نهال های سیاه ریشه داریم. دوستانی که قصد کمک به مدرسه را دارند با این طرح همراه شوند.