این برنامه ی پاکسازی به مناسبت روز زمین پاک (2 اردیبهشت) و با هدف حساس سازی جامعه ی محلی در باخورد با مشکلات محیط زیست به خصوص زباله های سطح خیابان با همت سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا و رفتگران طبیعت مازندران و جمعی از دانش آموزان مجتمع آموزشی جوادالائمه(ع) روستای اسبوکلا اجرا شد.

در قسمتی از این برنامه، بهیاران خانه بهداشت روستا به مناسبت هفته ی بهداشت نکات بهداشتی مانند امنیت غذایی و مصرف غذای سالم، رعایت پاکیزگی و بهداشت عمومی ، برای دانش آموزان توضیح دادند.

در انتهای برنامه سرکارخانم ملکی از رفتگران طبیعت مازندران کتاب هایی با موضوعات مختلف محیط زیستی را میان دانش آموزان توزیع کردند.