مانور مقابله با آتش در عرصه های طبیعی در ساعت 5 عصر روز پنج شنبه 21 خرداد 1394، با مشارکت سازمان محیط زیست مازندران، منابع طبیعی مازندران، آتش نشانی و اورژانس ساری، جمعیت محلی و سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا در شرق بیمارستان شهید زارع ساری برگزار شد.

این مانور با اطلاع وقوع آتش در عرصه، از سوی یکی از دامداران محلی به پناهگاه حیاط وحش سمسکنده آغاز شد. سپس جامعه محلی و اعضای همیاران طبیعت تبرستان برای مهار آتش وارد عمل شدند. پس از آن محیط بانان حفاظت محیط زیست مازندران و جنگل بانان حفاظت منابع طبیعی مازندران به کمک همیاران آمدند. پس از دقایق آتش نشانی ساری و اورژانش با استفاده از تجهیزات اطفاء و تجهیزات امدادی وارد عملیات شدند. در نهایت حادثه دیدگان مداوا و آتش با موفقیت خاموش شد.

گزارش کامل این مانور به زودی روی سایت همیاران قرار خواهد گرفت.