در مقاله ای که در شبکه ی مطالعات سیاستگذاری عمومی با عنوان «بررسی وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای خانگی در مازندران» منتشر شده، ضمن ارائه ی تحلیلی از وضعیت پسماند در استان مازندران، در بررسی راه حل های مختلف برای پسماند استان مازندران، به طرح ترویجی همیاران طبیعت اسبوکلا در این زمینه که در روستای اسبوکلای ساری در حال اجرا است، اشاره کرده است.

راه‌حل‌های مختلف حل مسأله زباله در مازندران

با توجه به آنچه از نظر آمارهای مربوط به میزان تولید و مواد تشکیل دهنده اشاره شد و با دلایلی که برای رد روش فعلی دپوها و ضرورت پرداختن به زباله به مثابه مسأله محیط‌زیستی استان مازندران ذکر شد، در این بخش به بیان راه‌حل‌های متصور برای حل مسأله پسماند می‌پردازیم.

همانطور که تجربه جهانی مدیریت پسماندهای خانگی تایید می‌کند، تمرکز بر عاملیت، سیاستگذاری در جهت اصلاح رفتارهای فردی و مدیریت از مبدا مهم‌ترین نقش را در حل مسأله پسماند ایفا می‌کند. برنامه‌هایی چون تفکیک زباله، تشویق به اجتناب از تولید و بازاستفاده وسایل در جهت تسهیل بازیافت و تولید زباله کمتر، برنامه‌هایی صرفا مشارکتی است.

عمران سالخورده معتقد است که در مازندران و بویژه روستاهای استان نه تنها تفکیک زباله بلکه آموزش در جهت بازیافت خانگی هم امکان پذیر و اصولا ضروری است. این فعال محیط‌زیست به همراه دوستانش در سمن همیاران تبرستان، با اعتقاد قوی به اینکه حل مسأله زباله‌های آلی در مازندان شدنی و برای فعال کردن کشاورزی ارکانیک ضروری است، در روستای اسبوکلا ساری یک طرح ترویجی برای بازیافت زباله و به حداقل رساندن دورریختی‌های روستا اجرا می‌کنند. آموزش به مردم محلی در جهت جداسازی زباله‌های تر و خشک از لحظه تولید و بر روی سفره، تولید ورمی کمپوست، مصرف برخی مواد آلی زباله برای تغذیه دام‌ها، دفن زباله‌هایی که به مصرف ورمی و دام نمی‌رسد، آگاهی در جهت مضرات مصرف سموم شیمیایی و جایگزین کردن کمپوست، از جمله محورهای این طرح مشارکتی است. به اعتقاد سالخورده، بسیاری از روش‌هایی که امروزه در این طرح به کار گرفته می‌شود، در فرهنگ بومی و روستایی ایران در گذشته به کار گرفته می‌شد و سمن همیاران در تلاش برای زنده کردن این روش‌هاست. مثلا اتخاذ روش‌های سنتی برای تولید کرم در دپوهای کودهای حیوانی و استفاده از آنها در باروری خاک مزرعه، در گذشته‌های نه چندان دور در مازندران مرسوم بوده و آقای سالخورده اذعان می‌کند که در جلسات ترویجی برای اهالی روستا، افراد مسن به مقایسه این روش‌ها با روش تولید ورمی کمپوست می‌پردازند.

در حالیکه فعالیت گروه مذکور، یک فعالیت داوطلبانه و کاملا مردمی برای بازیافت و تولید کمپوست خانگی محسوب می‌شود.

لینک متن کامل گزارش