همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

۲ مطلب با موضوع «آموزش و ترویج :: تنوع زیستی» ثبت شده است

توکای سیاه در زبان انگلیسی Blackbird، در زبان فرانسوی Merle noir و نام علمی (لاتین) آن Turdus merula است. این پرنده ی 25 سانتی متری از شاخه طنابداران، تیره ی توکاها (turdidae) است. در مازندرانی به آن سیوتیکا و در روستای اسبوکلا به آن «سی تیکا» یا «سِ تِکا» می گویند.

یک جفت بلبل روی یکی از درختای پرتغال خونه ی یکی از دوستانم لانه کرده و 6 تا جوجه کرده. دوستم پس از مشاهده ی لانه از آن ها مراقبت کرد تا این که 6 جوجه ی این بلبل ها پر در آورده اند.