طرح های اجرایی

1 - طرح «طبیعت پاک؛ جنگل بدون زباله» ویژه روز طبیعت (سیزدهم فروردین)

2- طرح مدیریت پسماند خانگی و تبدیل زباله تر به ورمی کمپوست

3- برنامه های جنگل یاری

4- برنامه درختکاری که هر ساله در فصل زمستان اجرا می شود با عنوان های «درختان کوچک من» «با هم درخت بکاریم»

5-